Arama Yapın

Hakkımızda

Misyonumuz

Yönetimde eşitliği, adaleti, şeffaflığı ve katılımcılığı esas alıp, bilim ve teknolojinin tüm avantajlarından faydalanarak, dünya standartlarında hizmet vermek ve Sincan halkının beklentilerine zamanında ve kaliteli çözümler üretmektir.

Vizyonumuz

Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile Sincan’ı akıllı şehir yapılanmasının en modern ve teknolojik örneklerinden biri yaparak marka bir kent yaratmak.

Değerlerimiz

Sevgi, saygı ve hoşgörü,

Şeffaflık ve hesap verebilirlik,

Farkındalık ve duyarlılık,

Zamanındalık ve etkinlik,

Süreklilik ve verimlilik,

Katılımcılık ve ekip ruhu.

Kalite Politikamız

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak, belediyemizin karar ve uygulamalarına vatandaşımızın katılımını arttırmak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, hukuk ve kalite yönetim sistemi içinde kaliteli, güler yüzlü, adil, şeffaf, tarafsız ve insan odaklı hizmet sunmak ve vatandaş memnuniyetini sürekli hale getirmek kalite politikamızdır.

İlkelerimiz

Hizmetlerin yürütülmesinde insana sevgi, saygı ve hoşgörü esastır. Şeffaflık ve her zaman hesap verebilirlik esas alınır. İlçe ihtiyaçlarını belirlemede farkındalık sağlanır ve duyarlı hareket edilir. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde zamanındalık ve etkinlik esastır. Hizmetlerde süreklilik ve verimlilik sağlanmalıdır. Katılımcılığın geliştirilmesi sağlanır ve çalışmalar ekip ruhu ile yürütülür.

Uygulama Stratejilerimiz

 • Tüm vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden etkin bir biçimde yararlanması temel bir haktır.
 • Sincanlı hemşehrilerimizin belediyemiz karar alma süreçlerine katılmaları demokratik bir gerekliliktir.
 • Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için pozitif ayrımcılık bir hizmet ilkesidir.
 • Hizmetlerin üretilmesi ve sunulmasında şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
 • Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği, kaliteli hizmet sunumu için gereklidir.
 • Hizmetlerin sunumunda ekip çalışması ve motivasyon önemlidir.
 • Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere maksimum seviyede yer verilir.
 • Doğal çevre ve kültürel yapının korunması gerekir.
 • Marka kent olma yolunda tüm faktörler yerine getirilir.
 • Gelir ve gider dengesi gözetilerek belediye bütçesinden yatırımlara harcanan pay yükseltilir.
 • Halkımızın huzur ve mutluluğunu sağlayacak zabıta, sağlık ve denetim faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülür.

 


Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. İnternet sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz. Tamam