insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2
Resim Yok


Sosyal Yardım İşleri Müdürü
Telefon: 444 4 762 - Dahili (661)
E-mail:

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde 1 müdür, 6 memur ve 65 işçi personel görev yapmaktadır.

MİSYON:Belediyemiz mücavir alanı içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşları yerlerinde tespit ederek, ihtiyaçlarına uygun yardım edilmesini sağlamaktır.

VİZYON:İhtiyaç sahibi vatandaşlara mümkün olduğunca daha iyi hizmet vermek, onların dertlerine ortak olmak ve yardımlarımızla çözüm yolları üreterek sıkıntılarını asgariye indirmektir. Yetim  öksüz çocuklar, kimsesiz yaşlılar, Dul bayanlar, engelliler, şehit aileleri öncelikli yardım alanlarımızdır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları


            Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Sincan Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Belediye sınırları içinde ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlara gerekli yardımları yapmaktan, özürlü vatandaşlara gerekli destek ve yardımı sağlamaktan, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmaktan, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmaktan, Sincan Belediyesi'nin düzenlediği eğitim yardımlarını organize etmekten, kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamaktan, sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı servislerin hizmet yerleri:

 

Cenaze Hizmetleri Birimi,

Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi No:38

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi,

Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi No:38

İdari İşler Şefliği,

Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi No:38

Aşevi Servisi,

Ahi Evran Mahallesi 185.Cadde No:1

Güngörmüşler Konakları,

1-Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi No:38

2-Ulubatlı Hasan Mahallesi G.M.K.Bulvarı No:30

Hanımlar Konakları,

1-Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi Eski Pazar Pazarı Alanı

2- Ulubatlı Hasan Mahallesi G.M.K.Bulvarı No:30

 

AŞEVİ SERVİSİ

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan sıcak yemek ve gıda yardımı, kırtasiye, kıyafet, yakacak yardımı için adres ve iletişim bilgileri alınır. Görevli ekip, adresleri listeleyip araştırmaya gider. Müracaatlar yerlerinde incelenerek uygun olanlara talep doğrultusunda yardım yapılır.

Sıcak Yemek Hizmeti: Günde iki öğün yetecek şekilde üç çeşit sıcak yemek ve yanında yeteri kadar ekmekle birlikte çelik sefer taslarında hijyenik bir ortamda hazırlanan yemek ailelere ulaştırılmaktadır. Yemek verilen bu ailelerin okul öncesi çocuklarına ( her çocuğa ayrı) haftalık iki litre süt verilmektedir.

Yakacak Yardımı: Yemek alan ailelere imkânlar ölçüsünde yakacak yarımı(odun) yapılmaktadır.

Gıda Yardımı: Yoğunluk Ramazan ayında olmak üzere yıl boyu gıda yardımı yapılmaktadır.

Çorba Dağıtımı: Üç ayrı bölgede sabah 07:00 – 08:30 saatleri arası sıcak çorba ve ekmek dağıtımı yapılmaktadır.

Kırtasiye-Kıyafet Yardımı: Eğitim öğretimin başladığında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye kıyafet yardımı yapılmaktadır.

                       

CENAZE HİZMETLERİ SERVİSİ

1.   Cenaze yakınının  ölüm belgesi ile müracaatı ve kayıt işlemleri

2.   Cenaze, Sincan sınırları içerisinde evde vefat etmiş ise anlaşmalı hekim tarafından ölüm raporu düzenlenmesi 

3.   Cenazenin büyükşehir belediyesine ait mezarlıklara defin talepleri üzerine mezar yeri ücretinin tahsili

4.   Cenaze yakınını talebi üzerine Ankara il sınırları içerisine cenazenin ücretsiz nakil edilmesi

5.   Talep edilmesi durumunda Ankara il sınırları içerisine cenaze yakınları için servis tahsisi

6.   Talep edilmesi durumunda cenazenin Türkiye geneli şehir dışı naklinin yapılması (Şehir dışı nakil ücreti internet ortamında gidiş ve geliş km.si hesaplanarak km x 50 kuruştan hesaplanarak makbuz karşılığında görevli memur tarafından tahsil edilerek) hizmetin yerine getirilmesi

7.   Emniyet tarafından birimimize bildirilen adli vakaların savcılık incelemesi sonunda bir emniyet mensubu ile birlikte adli tıbba götürülmesi

Defin işlemi sonrası Belediye Başkanımızın taziye mektubu, lokum ve gülsuyu ile birlikte cenaze evine ziyarete gidilmesi

                    

             

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERVİSİ

İş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek risklerin en aza indirilmesi, çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından koruyan, Üretim güvenliğini temin ederek, zamanın ve kişisel performansın da maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlayan, işyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve makine ile bina güvenliğini risk altında tutabilecek diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilecek, işçinin ve iş ortamının güvenliğinin yanı sıra işyeri çevresinin de güvenli alanlar olarak kalmasını sağlayabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.

İş sağlığı güvenliği, çalışan personelin yıllık periyodik muayenesini yapmak, PA, ODİO, SFT ve portör  muayenelerini yapmak,  personelin  çalışma ortamının uygunluğunun  kontrollerini yapmak, yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi.

 

                                                         KONAKLARIMIZ

Güngörmüşler Konağı:

 

            Güngörmüşler Konağı İlçe merkezimizde hizmet binalarımızdan birinin yeniden restore edilerek konak şekline dönüşmesiyle, ileri yaştaki erkek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Konaklarımızda her şey vatandaşlarımızın yaşları itibariyle ihtiyaçlarına binaen düzenlenmiştir. Bünyesinde; Bahçede Avlu kısmı , Kütüphane , içinde eski nostaljik oturma düzenin bulunduğu Sedirli Oda , giriş bölümde Ağırlama Salonu çeşitli ebatlarda farklı sohbet odaları barındırmaktadır. İbadetlerini konforlu bir ortamda yapabilmeleri için sıcak su ile abdest imkanı ve Mescidi de barındıran Konaklarda, sıcak soğuk değişik içecekler  ücretsiz olarak ikram edilmektedir. İleri yaştaki vatandaşlarımızın birbiriyle bir arada olmasını sağlayıp öncelikli olarak yalnızlıklarını bitirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak temel amacı üzerinden, çeşitli etkinliklerle bilgilenmeleri de sağlanmaktadır. Sosyal faydaları ve beğeni geri dönüşleri muazzam olarak izlenen bu Konaklar, Ulubatlı Hasan mahallesinde bir yenisi ile de  çoğaltılmaya başlanmıştır. İleri yaşta insanların yalnızlıklarını konforlu bir ortamda bitirmek, ve tüm aile bireylerine sosyal fayda sağlamak temelini taşımaktadır.

                                      

Hanımlar Konağı:

Hanımlar Konağı Kent Meydanında ( eski Pazar pazarı alanında) bulunmaktadır. Her yaştan hanıma hizmetin  verildiği, bir arada sosyalleştikleri, eğitim ve seminerlerle bilgilendikleri, Halk Eğitim Müdürlüğüyle yürütülen çalışmayla Arapça, Kur’an-ı Kerim ve okuma yazma kurslarıyla da kendilerini geliştirdikleri bir alan olmuştur. Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığıyla ortak çalışılarak kanserle mücadele, ailevi sorunları olan şiddet gören bayanlarla yönelik  eğitimler, İl ve İlçe Müftülüğünün katılımlarıyla yapılan seminerler yine hanımlarımızın kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Hanımlar Konağı olarak merkezde tahsis edilen binamızda fevkalade memnuniyet elde edildiği tespit edilince Ulubatlı Hasan mahallesinde de yenisi açılmış ve hizmet vermeye başlamıştır. Burada da yine aynı faaliyetler yürütülmektedir. İçleri tıpkı Güngörmüşler konağında ki imkanlarla donatılmış olan Hanımlar Konağı toplumun her kesiminin memnuniyetini artırmak ve sosyalleşmesini sağlamak maksadıyla hizmetlerine devam etmektedir.

    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK