Arama Yapın

Meclis Kararları

Tarih Konu Dosya
1 01/10/2021 - 17:00 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
2 01/11/2021 - 17:00 Belediyemize ait Şuayip Çalkın Halk Kütüphanesinin Kültür ve Turizm Bakanlığına 5 ( beş) yıllığına tahsis edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
3 01/11/2021 - 17:00 Mülkiyeti belediyemize ait 4619 ada 1 parselde bulunan Ulubatlı Hasan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:38 adresindeki binanın 2. ve 3. katlarının Ankara Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Sincan Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılmasına ilişkin iş birliği protokolünün imzalanabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
4 01/11/2021 - 17:00 Kentsel temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanarak, DMO aracılığıyla alım işlemleri tamamlanan 1 (bir) adet Ford Cargo 1833D Yataksız Kabin Şasi Üzerine Hidromak 13+1,5 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ile 1 (bir) adet Ford Cargo 2533 6x2 Yataksız Kabin Şasi Üzerine Katmerciler St 13.000 lt Su Tankeri ve Distribütörü (Arazöz) 2021 Mali Yılı Bütçesinin (T-1) Cetveline işlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
5 01/11/2021 - 17:00 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri çerçevesinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere, Belediyemizde en çok üyeye sahip yetkili Sendika ile sözleşme yapılması oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
6 01/11/2021 - 17:00 Yunus Emre Mahallesindeki teknik altyapı alanlarının yetersiz kalmasından dolayı enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı biçimde karşılanabilmesi için 1 adet yeni trafo yerine ihtiyaç duyulmuş, bu doğrultuda 1752 adanın batısındaki park alanında emniyet mesafesi dahil 5x8=40 metrekare alanların trafo yeri olarak ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
7 01/11/2021 - 17:00 Koordinatları ve sınırları belirlenen alanların, Polatlar Mahallesi, İlave Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
8 01/11/2021 - 17:00 Mustafa Kemal Mahallesi 1607 ada 2 ve 3 no.lu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
9 01/11/2021 - 17:00 SMA hastalığının önceden tespitinin yapılması ve bu yönde tedbir alınmasına yönelik yapılabileceklerin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
10 01/11/2021 - 17:00 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kullanılan anons aracının sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar tarafından talep edilmesi halinde alınacak günlük kira bedelinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
11 01/11/2021 - 17:00 İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçemiz genelinde emniyet asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet sedan tipi binek araç ve (içerisinin nezarethane olarak tanzim edilebilecek nitelikte) 2 adet panelvan kamyonet tipi araç olmak üzere toplam 4 adet aracın, imkanlar dahilinde temin edilerek Emniyet Müdürlüğüne ekip aracı olarak tahsis edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
12 01/11/2021 - 17:00 Menderes Mah. 761-779 Sok. 678-684-689-428-429 Ada Kenarı 5 Parça ( 20056 m²) yeşil alana isim verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
13 01/11/2021 - 17:00 Daha sağlıklı bir yaşam için çevrenin korunmasında bireyin rolü ile ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi için belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
14 01/11/2021 - 17:00 Medyanın birey, toplum, kültür üzerindeki etkisi konusunda özellikle gençlerin bilgilendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
15 01/11/2021 - 17:00 Ülkemizde üretilen yerli malların satışı ve kullanımının teşvik edilmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
16 01/11/2021 - 17:00 İlçemizde bulunan Mahalle Muhtarlıklarının kırtasiye, temizlik ve ikram malzemesi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi maksadıyla ayni yardım yapılması oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
17 01/11/2021 - 17:00 Başkent OSB 3.İlave alanı içerisinde yer alan Temelli/Türkobası Mahallesi tapusuna kayıtlı özel mülkiyetteki toplam 1.804.898,72 m² yüzölçümlü 82 parsel hakkında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamu yararı kararı verildiğinden bahisle söz konusu taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinin Belediyemiz tarafından yürütülmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. İnternet sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz. Tamam